EU Hof stelt privacy boven bescherming: levensgevaarlijk

Geschreven door:

Het EU Hof heeft bepaald dat de opslag van data beperkt moet worden ondanks terreurbestrijders die het tegendeel wensen. Datamining in grote hoeveelheden telecomgegevens van alle burgers om te speuren naar verdachte patronen is voorlopig van de baan. Privacy voorvechters, zoals advocaten en rechters, hebben gewonnen. Volgens het Luxemburgse Hof vormt het opslaan van data een ernstige inbreuk op privacy. Deze uitspraak lijkt haaks te staan op de wens, nee de eis, van burgers om zo optimaal mogelijk beschermd te worden tegen ondermeer terroristische aanslagen. De trend is naar steeds meer beveiliging, digitaal of anderszins, zoals videocamera's, enkelbanden etcetera. We leven in een samenleving waarin het vertrouwen in de medemens op een steeds lager pitje komt te staan. Het touwtje uit de brievenbus is een langvervlogen droom van een politicus die niet meer zo bij de tijd is. We zijn op weg naar steeds meer beveiliging. Dat wordt afgedwongen, zie Duitsland: meer videocamera's en meer betonblokken. Interessant is wat er momenteel in China gaande is. China wordt een digitale totalitaire staat met behulp van een 'social credit system'. Sociaal, economische en politiek gedrag wordt vastgelegd via een scoringsmethodiek. Winnaars krijgen extra punten, verliezers krijgen puntenaftrek. Winnaars mogen vliegen en in de TGV reizen en ze krijgen voorrang bij woningen. Verliezers komen achteraan. Het systeem hoopt zicht te krijgen op wat gemeend wordt maatschappelijk ondermijnend gedrag en gedrag wat de veiligheid in gevaar brengt. Het project moet het hoofd bieden aan de grootste problemen van de partij: corruptie, verval van vertrouwen in de instellingen en zicht op veranderende visies zonder te hoeven stemmen. Ondanks jaren van economische groei is de bevolking ontevreden en tiert de corruptie. Big data moet het vertrouwen in de regering verbeteren en zou moeten dienen voor het bouwen van een harmonieuze socialistische (!) samenleving.  Big data systemen zijn in democratieën als de onze niet bedoeld voor sociale controle. China doet dit wel door China Electronic Technology Group te vragen het systeem uit te bouwen voor het voorspellen van terroristische acties en risico's. Het is nog niet zo ver, aangezien diverse fouten worden gerapporteerd. Het systeem is nog allerminst perfect, maar China is wel op weg om een regime op te bouwen met lange digitale tentakels voor sociale controle. Vele elementen zijn al gereed: de database, de digitale monitoring en controle, het systeem van beloning en straf en het "wij weten het beter" paternalisme. Nu moeten de stukjes nog aan elkaar gelijmd worden. Als dat gedaan is heeft China de eerste digitale totalitaire staat. Dat is wat er gebeurt als er slechts één partij is en we in een politiestaat leven. Voor de EU en individuele natiestaten is dit een onderwerp om toch eens goed over na te denken. In hoeverre wensen we van Big Data gebruik te maken ter beveiliging van onze maatschappij?  In hoeverre mag privacy daarvoor geweld worden aangedaan? In hoeverre moeten we tegemoet komen aan de eis van burgers beschermd te worden tegen mogelijk terroristisch onheil? De kant van China moeten we zeker niet op. Het is een afschrikwekkend voorbeeld. Maar privacy boven bescherming van de bevolking stellen is onwenselijk. Het is niet in overeenstemming met de realiteit waarin we steeds vaker geconfronteerd worden met terrorisme.