Nederland schaft zich af

Schaft ook Nederland zich af? Ons land in de waagschaal

bekijk inhoudsopgave

Het gaat goed met onze welvaart, maar we zijn verdeeld en verweesd. “Deutschland schafft sich ab”, zegt ex-Bundesbankdirecteur Thilo Sarrazin. Schaft ook Nederland zich af? In deze studie kiest Frits Bosch psychologie als startpunt. Ons denken en handelen worden belaagd door christelijke moraal, roemrucht verleden, empathiewaan, globalisering, media en culturele hegemonie. Niet kennis, maar onze wil en emoties sturen ons aan. Feiten doen er amper toe, maar de vragen blijven. Wat zijn onze kernwaarden? Blijft onze rechtsstaat en democratie overeind? Ontberen we zingeving, moreel leiderschap en gemeenschapszin?

Europese bevolkingsaantallen kelderen, Afrika en India steigeren. Nederlandse en Duitse bevolkingen krimpen, vergrijzen, marginalseren en islamiseren. “Het einde van de witte mens komt nabij”. Gaat het goed met de integratie? Moeten we meer immigranten toelaten om de bevolking op peil te houden? Waardoor ontstaat populisme? Gaat onze verzorgingsstaat en cultuur door immigratie ten onder? De vrijheid die we kennen, moeten we verdedigen.

Duitsers en Nederlanders zijn elkaar letterlijk en figuurlijk nabij. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Nederland en Duitsland wordt een spiegel voorgehouden. Bosch geeft aan hoe een omslag in de ‘mindset’ moet plaatsvinden om ‘afschaffen’ te vermijden. Het gaat om zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfacceptatie en ommekeer. Frits Bosch, macro-econoom en socioloog, was jarenlang bedrijfsadviseur en auteur van artikelen, gidsen en boeken, zoals Risico als obsessie (2010), Dat is het risico (2013), Waarom haten ze ons eigenlijk? (2016), ‘Wereld op een keerpunt’ (2018) en Onbehagen bij de elite (2018).

bestellen