Leerling VMBO voelt zich vaak niet veilig

Geschreven door:

Amper de helft van de vmbo'ers voelt zich niet veilig voelt op  school, ondanks camera's en poortjes. Inderdaad schokkend De scholierenorganisatie zegt dat het onduidelijk is waar dat aan ligt, want VMBO's werken hard aan veiligheid. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), het adviesorgaan van het kabinet, geeft daar een ondubbelzinnig antwoord op in WRR rapport (29.5.18) “De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland”:  'Hoe groter de diversiteit, hoe groter de kans op daderschap. De afgenomen sociale controle leidt tot toename van de criminaliteit. De kans op een delict is groter voor gemeenten met hoge diversiteit, hoewel de gerapporteerde criminaliteit sinds het begin van deze eeuw is gedaald, terwijl de verscheidenheid naar herkomst sterk is gestegen.' Het lijkt me duidelijk: hoe meer diversiteit, hoe geringer de sociale controle, hoe meer criminaliteit, des te minder onderling vertrouwen en des te geringer gevoel van veiligheid.