Nederland moet weer voortrekkersrol vervullen!

Geschreven door:

Het gaat in economisch opzicht goed, maar op het World Economic Forum te Davos hebben de aanwezigen geen goed humeur. Politieke polarisatie, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid, monopolies van techbedrijven, militaire spanningen en een mogelijk financiële crisis geven weinig aanleiding tot vrolijkheid. Men vreest een collaps, maar waar de grootste ellende vandaan zal komen is nog niet duidelijk. Veel van de besproken problematiek komt op ons uiterst klein stukje land tezamen. Nederland is te beschouwen als een snelkookpan waar onder hoge druk en temperatuur wordt gekookt. Dat is precies wat de wereld nodig heeft: een voorspoedige oplossing voor de megagrote problemen waar het zich voor geplaatst ziet. Als Nederland de snelkookpanfunctie goed weet te vervullen, dan kan ons land weer gidsland worden, ten derde male. We hebben er dus ervaring mee. In de 17e eeuw vervulde ons land voor het eerst een voortrekkersrol. Op 20 maart 1602 ontving de Vereenigde Oost-Indische Compagnie van de Staten Generaal het 'Octroy opte Vereeninge der Compagniën' en werd het officiële startschot van de VOC gegeven. De VOC had als handelsonderneming een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. Twee eeuwen lang zou 's werelds eerste besloten vennootschap handel drijven op Azië. Geweldige successen werden afgewisseld door grote verliezen. In de collectieve herinnering staat de VOC symbool voor de rijkdom van de Gouden Eeuw en de Hollandse heerschappij op de wereldzeeën. Ons land gaf een aanzet tot globalisering qua handel. Nederland en Engeland waren de belangrijkste landen op aarde. Wij toonden ons op vele vlakken superieur en hadden een voortrekkersrol. Nederland stond ten voorbeeld van Engeland en Frankrijk. Ondanks alle minpunten, die thans in media uitvoerig belicht worden, zijn Nederlanders daar terecht trots op. Het was een periode in de historie van het land die zijn weerga niet kent qua wetenschap, cultuur en economie. Eind achttiende eeuw ging de VOC failliet. Nederland werd ingehaald door grote landen en de voortrekkersrol liep ten einde. Eind vorige eeuw werd ons land ten tweede male gidsland. Met zijn progressieve politiek en idealen bekleedde het land een internationale voorbeeldfunctie. Het liberale abortus- en euthanasiebeleid, het homohuwelijk, de vredesbeweging uit de jaren tachtig en de hoge uitgaven voor ontwikkelingshulp waren voorbeelden van de Nederlandse progressieve politiek en idealen. Nederlanders ontwikkelden een morele superioriteit, die mondiaal werd nagestreefd. Deze periode viel samen met de Provo beweging en studentenopstand. Het was een heftige tijd die uitmondde in toenemende verdeeldheid. De moord op Fortuyn en het vertrek van Hirsi Ali markeren het definitieve einde van de tweede voortrekkersperiode van ons land. Tot veler afgrijzen heeft die verdeeldheid niet alleen ons land maar de gehele Westerse wereld nog steeds in haar greep. De traditioneel grootste vijanden voor de ontwikkeling van een land zijn corruptie, bureaucratie, verdeeldheid en ideologie. Het is dus van groot belang dat we dit van ons afschudden. Aziatische landen als China, India, Korea en Japan stomen in hoog tempo op en dreigen het Westen te overvleugelen. Nederlanders kunnen zich bewust zijn van de belangrijke taak die voor hen ligt. Het is ‘werk in uitvoering‘, maar er moet wel haast gemaakt worden. Er is geen tijd om te dralen. Als het ons niet lukt, hoe moet het dan anderen lukken? Hoe moet het dan verder met ‘deze wereld’?  Dus, gooi af die verdeeldheid en verwarring! Kom op Nederlanders, ‘get your act together’! Toon visie en doortastendheid. Nederland kan weer gidsland worden, het zit in ons bloed. De wereld wacht op u! Schouders eronder!