Paul Cliteur

Prof.dr. Paul Cliteur is rechtsgeleerde en filo­soof, als hoogleraar Ency­clopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden. Hij is Verlichtingsdenker (vrijheid van meningsuiting, democratie, de scheiding van kerk en staat, recht op zelfbeschik­king, gelijkwaardigheid van elke mens, rechtsstaat, individualisme, secularis­me, dierenrechten). Boeken: Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie (2012). The Secular Outlook (2010), Esperanto Moral (2009), La visione lacia del mondo (2013), Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016), ‘The fall and rise of blasphemy law’, 2017 ‘Atheïstisch woordenboek’, 2018, Paul Cliteur, Dirk Verhofstadt, ‘In Naam van God’ , 2018, Paul Cliteur, Jesper Jansen, Perry Pierik (red.), ‘Cultuurmarxisme, Er waart een spook door Europa’, 2018.