Boeken

Schaft ook Nederland zich af? Ons land in de waagschaal

Het gaat goed met onze welvaart, maar we zijn verdeeld en verweesd. “Deutschland schafft sich ab”, zegt ex-Bundesbankdirecteur Thilo Sarrazin. Schaft ook Nederland zich af? In deze studie kiest Frits Bosch psychologie als startpunt. Ons denken en handelen worden belaagd door christelijke moraal, roemrucht verleden, empathiewaan, globalisering, media en culturele hegemonie. Niet kennis, maar onze wil en emoties sturen ons aan. Feiten doen er amper toe, maar de vragen blijven. Wat zijn onze kernwaarden? Blijft onze rechtsstaat en democratie overeind? Ontberen we zingeving, moreel leiderschap en gemeenschapszin?

Europese bevolkingsaantallen kelderen, Afrika en India steigeren. Nederlandse en Duitse bevolkingen krimpen, vergrijzen, marginalseren en islamiseren. “Het einde van de witte mens komt nabij”. Gaat het goed met de integratie? Moeten we meer immigranten toelaten om de bevolking op peil te houden? Waardoor ontstaat populisme? Gaat onze verzorgingsstaat en cultuur door immigratie ten onder? De vrijheid die we kennen, moeten we verdedigen.

Duitsers en Nederlanders zijn elkaar letterlijk en figuurlijk nabij. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Nederland en Duitsland wordt een spiegel voorgehouden. Bosch geeft aan hoe een omslag in de ‘mindset’ moet plaatsvinden om ‘afschaffen’ te vermijden. Het gaat om zelfkennis, zelfbewustzijn, zelfacceptatie en ommekeer. Frits Bosch, macro-econoom en socioloog, was jarenlang bedrijfsadviseur en auteur van artikelen, gidsen en boeken, zoals Risico als obsessie (2010), Dat is het risico (2013), Waarom haten ze ons eigenlijk? (2016), ‘Wereld op een keerpunt’ (2018) en Onbehagen bij de elite (2018).

direct bestellen

 

In holland staat een huis

In Holland staat een huis. Het huis lijkt solider dan het feitelijk is. De funderingen zijn rot. In het huis wonen 223 verschillende groepen. Men leeft volkomen langs elkaar heen. Er is veel onbehagen, vooral bij parterrebewoners. Zij krijgen vele nieuwe bewoners uit vreemde oorden te verduren en ze moeten op een houtje bijten. Op de tweede etage is de elite dik tevreden, ze hebben een tweede huis gekocht. In het torentje van het huis zetelt de huisbaas, een verstokte vrijgezel. Bewoners roepen hem toe: doe iets aan onze ellende! Hij lacht dan charmant en zegt: “als je visie wilt, ga dan naar de oogarts”. Hij laat de voordeur en garagedeur openstaan en zegt dan sorry. En om het huis waait een gure wind die aanwakkert tot een helse storm. Als dit maar goed gaat... Van je singela singela hopsasa!

Dit boek neemt de elite op de korrel. Hoe denkt het establishment? Is er een gevoel van onbehagen? En zo ja, hoe uit zich dit?

Frits Bosch bezoekt het Hollandse huis en discussieert daar met de bewoners over een veelheid van maatschappelijke onderwerpen. Bosch verklaart de uitholling van de sociale cohesie en het onbehagen daarover via zijn theorie van Solidariteitsringen en het gedrag van de voorvader van de mens, de aap.

Koop via ManagementBoek

Wereld op een keerpunt

Het gaat goed met de economische groei, bedrijfsinvesteringen, consumptie en beleggen. Zijn we er door verblind? Door conflicten, verbrokkeling en verschuivende loyaliteiten hebben we een gevoel van onrust en onbehagen. Het schuurt. De wereld verandert razendsnel. Gaan we naar een structureel ander wereldbeeld toe? Staan we aan de vooravond van een omwenteling? Wat zijn de trends en wat betekent het voor de toekomst?

Al sinds de mensheid bestaat is de vraag waarheen het gaat met 'deze wereld'. In een actuele analyse gaat Frits Bosch op zoek naar de diepere oorzaken van de problemen. Hij doet dat aan de hand van actuele thema's, zoals Globalisering, Informatie Technologie, Innovatie, Europese integratie, opkomst Azië, Samenleving, Populisme, Elite, Jeugd, Cultuur, Immigratie, Aanslagen, Rechtsstaat, Kernwaarden, Educatie, Milieuvervuiling, Opwarming van de aarde. Hij komt met klare standpunten en beleidssuggesties die uitnodigen tot discussie. Opvattingen over ethiek, beleid en ideologie worden niet geschuwd. Het gaat om verdieping en duiding.

Koop via ManagementBoek