Over

Wereldopeenkeerpunt.com

Wereldopeenkeerpunt.com is een internetbibliotheek van (semi)wetenschappelijke artikelen over maatschappelijke vraagstukken. Actuele thema’s, zoals onder meer Globalisering, Informatie Technologie, Innovatie, Europese integratie, opkomst Azië, Samenleving, Populisme, Elite, Jeugd, Cultuur, Immigratie, Aanslagen, Rechtsstaat, Kernwaarden, Educatie, Milieuvervuiling, Opwarming, Pensioen etcetera kunnen op Wereldopeenkeerpunt.com op een kritische wijze behandeld worden.

Mocht u als auteur met een artikel willen participeren dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken via de Contact button.

In het Westen zijn we welvarend, maar we weten dat het met de wereld minder goed gesteld is dan wenselijk is. Er doen zich ontwrichtingen en crises voor waardoor we ons soms afvragen of het nog goed komt met onze leefomgeving. Of is het al te laat om nog te keren? Al sinds de mensheid bestaat vraagt men zich af waarheen het gaat met ‘deze wereld’. Door verdeeldheid, verbrokkeling en verschuivende loyaliteiten hebben we een gevoel van onrust en onbehagen. Het schuurt. De wereld verandert razendsnel. Gaan we naar een structureel ander wereldbeeld toe? Staan we aan de vooravond van een omwenteling? Wat zijn de trends en wat betekent het voor de toekomst? Op wereldopeenkeerpunt.com komen deze vraagstukken aan de orde.

Wereldopeenkeerpunt.com is een initiatief van Frits Bosch, macro-econoom en socioloog (Universiteit van Amsterdam). Hij was in diverse functies werkzaam bij Unilever, VNO, ABN, Wereldhave en GIM. Hij was van 1992 tot 2014 adviseur van institutionele partijen, Bureau Bosch, resp. DutchInvestor. Hij heeft velerlei artikelen, gidsen en boeken op zijn naam staan. Hij publiceerde onder andere Risico als obsessie (2010) en Waarom haten ze ons eigenlijk? (2016), Wereld op een keerpunt (2018) en Onbehagen bij de elite (2018).

 

Frits Bosch